news1

 

23 2565 Aiyika New

        วันที่ 19-21 กรกฏาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ และแหล่งเรียนรู้ศรีอยุธยาไลอ้อนปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา