news1

 

21 2565 Aiyika New7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมทำบัญตักบาตร

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี