Print
Category: ข่าวกิจกรรม
Hits: 223

0022

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลธัญบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลธัญบุรี และโรงเรียนวัดอัยยิการาม จัดการอบรมโครงการป้องเอดส์อนามัยเจริญพันธุ์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2