news1

 

0003

วันพฤหัสบดี  ที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพครูอาจารย์