news1

 

0026

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้รับการประเมินโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ