news1

 

0001

วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้นำสิ่งของและอาหารแห้งที่จำเป้นต่อการยังชีพ ช่วยเหลือชาวบ้าน ตำบลลำผักกูด ณ ตู้ปันสุข ที่ทำการกำนันสายสุดา หลักทรัพย์