news1

 

0006วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน (กสศ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19)