Print
Category: ข่าวกิจกรรม
Hits: 161

018

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง “ธรรมศึกษาชั้นตรี” ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีพระครูธัญกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดอัยยิการาม เป็นประธานสนามสอบ