news1

 

018

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง “ธรรมศึกษาชั้นตรี” ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีพระครูธัญกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดอัยยิการาม เป็นประธานสนามสอบ