Print
Category: ข่าวกิจกรรม
Hits: 176

006

 

วันจันทร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูดได้จัดโครงการ “วัยเรียน วัยใส มีรักอย่างปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัยอันควร”เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการดูแล และป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร