046

วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย