Print
Category: ข่าวกิจกรรม
Hits: 140

1

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนา เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป