Print
Category: ข่าวกิจกรรม
Hits: 206

IMG 6175

     วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562   โรงเรียนวัดอัยยิการามเป็นสถานที่จัดให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 โดยมีนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่