0907

      วันพฤหัสบดี ที่ 13  มิถุนายน  2562  โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์