0035

เนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนายน เป็นคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โรงเรียนวัดอัยยิการามจึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี