0043

วันอังคาร ที่ 28  พฤษภาคม 2562  โรงเรียนวัดอัยยิการาม  ได้จัดกิจกรรม “ลูกอัยยิกา คิดดี สำนึกดี ปี4” เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างพี่กับน้อง เป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของสถานศึกษา