0005

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรม "Open House ใต้ร่มอินทนิล ถิ่นอัยยิกา วิชาสง่างาม" เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561