0012

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดมือสองขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพการค้าขายเบื้องต้น และยังถือเป็นการได้แลกเปลี่ยนสินค้าในราคาถูก