0033

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เกิดความรัก สามัคคี ในหมู่คณะ