0649วันศุกร์ ที่ 18  มกราคม 2562 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตามหลักศาสนา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของนักเรียนต่อไป