0043

วันศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมแข่งงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ระดับชาติและนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ การทำบุญตักบาตร การแสดงของนักเรียนในระดับต่างๆ การเล่นเกมชิงรางวัลและ การจับฉลากของขวัญ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ทั้งทุนการศึกษา รวมทั้งของขวัญของรางวัลให้แก่นักเรียน ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้