0001วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม  2561  โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒธรรมของเจ้าของภาษา และการนำภาษาต่างประเทศมาใช้ในชีวิตประจำวัน