0051

 วันศุกร์ ที่ ุ14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดอัยยิการาม