0009

 วันพฤหัสบดี ที่ ุ13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดอัยยิการาม