0009

         วันพฤหัสบดี ที่ ุ6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดอัยยิการาม