0060

            เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย วันดินโลก วันกษัตริย์โลกและ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามจึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ฯ  การจัดนิทรรศการ และพิธีมอบทุนการศึกษาโดยมีคุณแม่พรพรรณ สกุลชัยธวัช และครอบครัวร่วมเป็นประธานในพิธี