0001

วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดโครงการละครประเด็นศึกษา วัยใสไกลแอลกอฮอล์” SMASHED  PROJECT โดยสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย สถาบัน Collingwood learning (องค์กรกระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน สหราชอาณาจักร) และ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนถึงโทษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์