1

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี” ระดับมัธยมศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีพระครูธัญกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดอัยยิการาม เป็นประธานสนามสอบ