0135

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียน วัดอัยยิการามได้จัดพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกจิตสำนึกให้แก่ลูกเสือไทยได้น้อมนำพระราชปณิธานที่มีต่อกิจการลูกเสือ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน