0001

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้ร่วมถวายราชสดุดีกับทางสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดปทุมธานี  เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลูกจิตสำนึกให้แก่ลูกเสือไทยได้น้อมนำพระราชปณิธานที่มีต่อกิจการลูกเสือ