A1

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้เป็นศูนย์จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาระการเรียนรู้ศิลปะ