Print
Category: ข่าวกิจกรรม
Hits: 104

0382

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้เป็นศูนย์จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กิจกรรมการศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเรียนร่วม)