0382

วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้เป็นศูนย์จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กิจกรรมการศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเรียนร่วม)