0036

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต2 (กิจกรรมการศึกษาพิเศษ)