0030

เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 โรงเรียนวัดอัยยิการามจึงได้ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูป ร่วมกับทางวัดอัยยิการาม และอำเภอธัญบุรี