0043

 วัน พุธ ที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔  ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์