17 Copy

วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย