0206

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้ร่วมกิิจกรรมกับแม่แห่งชาติ กับทางวัดอัยยิการาม