0226

วันจันทร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนด้านความกตัญญูต่อแม่ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีคุณแม่พรพรรณ สกุลชัยธวัช และครอบครัวร่วมเป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน