0034

วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้ทดลองเข้ารับการประเมิน PISA ปี 2018 ในสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้พร้อมรับการประเมิน