0019

วันพุธ ที่ 31 พ.ค. 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 ประเภทลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ