0161

วันจันทร์ ที่ 28 พ.ค. 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการามได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องอัยยิกา  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการสานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง