0031

วันจันทร์ ที่ 28 พ.ค. 2561 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อปลูกฝังนักเรียน ให้ตระหนักถึงวันสำคัญทางศาสนาและทำนุบำรุง พุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป