1

วัน พุธ ที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “อินทนิลเกมส์” เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย