0129

       วันจันทร์ ที่ ๑๒  มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเรียนให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในอนาคต