38

 

เนื่องจากวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดอัยยิการาม จึงได้จัดกิจกรรมการเวียนเทียนและถวายสังฆทาน ในวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี