1

        วันจันทร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖โรงเรียนวัดอัยยิการาม  ได้จัดประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐