1

            วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดอัยยิการาม

ได้เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ จำนวน รายการ ผลการแข่งขันดังนี้

  1.   1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.๑-ม.
  2. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ม.๑-ม.
  1. รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๐ การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.-ป.๖
  2. รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๑ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓