1176

 

          วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  สาระนาฏศิลป์ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้อง DIAMOND  HALL

           โดยมีนายวิชัย     แสงศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน