249

 

วัน ศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน การทำบุญตักบาตร การแสดงของนักเรียนและคณะครู การเล่นเกมต่างๆและ การจับฉลากของขวัญ  ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมทั้งทุนการศึกษา ของขวัญของรางวัลให้แก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้